Ilmoitukset

Rakennusurakoista ja rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä on ilmoitettava tietoja Verohallintoon 1.7.2014 lähtien.

Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakennusurakoita tilaavia rakennuttajia, myös asunto- ja kiinteistöyhtiöitä. Kotitaloudetkin joutuvat ilmoittamaan tiedot rakennusluvan alaisista töistä, tosin kevyemmin kuin yritykset.

Yritysten on annettava urakkatiedot kuukausittain kaikista urakkasopimuksista, jos tilauksen arvo ylittää 15.000 euroa. Jokainen tilaaja ilmoittaa tiedot ostamastaan urakasta.

Työntekijöiden tiedot täytyy ilmoittaa työmailta, joilla työskentelee samanaikaisesti useampi kuin yksi yritys ja rakennuttajan ostamien urakoiden kokonaisarvo ylittää 15.000 euroa. Tiedonantovelvollisuus on työmaan päätoteuttajalla. Muut työnantajat ja ammatinharjoittajat ilmoittavat päätoteuttajalle omat työntekijätietonsa.

Kotitaloudet ilmoittavat tiedot Verohallinnolle ennen rakennustarkastajan suorittamaa loppukatselmusta.

Ilmoitukset annetaan sähköisesti verkkolomakkeella.

Lisätietoja löytyy Verohallinnon nettisivuilta:

www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat


 

Onnellista Uutta Vuotta 2019

lähettänyt Erkki Räisänen 1.1.2019 klo 5.36

Uusi vuosi 2019 tuo mukanaan muutoksia Tilintarkastuspalvelu Erkki Räisänen Oy:n toimintaan:
Erkki Räisänen on luopunut HT-tilintarkastajan auktorisoinnista / kirjaimista eikä enää suorita lakisääteisiä auktorisoidun tilintarkastajan toimeksiantoja 1.1.2019 lukien siirtyessään eläkkeelle.

Pienten taloyhtiöiden toiminnantarkastukset ovat edelleen palveluvalikoimassa.

Toivotan asiakkailleni ja yhteistyökumppaneille

Onnellista ja menestyksellistä Uutta Vuotta 2019!

Tilintarkastuslaki uudistui 1.1.2016

lähettänyt Erkki Räisänen 14.2.2016 klo 10.51

Tilintarkastuslaki on uudistettu lailla, joka tuli voimaan 1.1.2016. Uusi tilintarkastuslaki muutti tilintarkastajien hyväksymis- ja tutkintojärjestelmiä sekä tilintarkastajien valvontajärjestelmää. Samalla muutettiin useita lakeja, joissa viitataan tilintarkastuslakiin.

Uuden tilintarkastuslain mukaiset tilintarkastajien nimikkeet:

Uuden tilintarkastuslain muutokset koskevat tilintarkastusjärjestelmän muuttumista kaksiportaiseksi sekä yksityispuolen että julkishallinnon tilintarkastajajärjestelmän yhdistymistä. Kaikki tilintarkastajan suorittavat uuden lain mukaan yhden perustutkinnon (HT-tilintarkastaja). HT-tilintarkastajat voivat suorittaa erikoistumistutkintona KHT- ja/tai JHT-tilintarkastajan tutkinnon. HT-tilintarkastaja vastaa nykyistä HTM-tilintarkastajaa. Uusi KHT-tilintarkastajan pätevyys vastaa nykyistä KHT-tilintarkastajaa. KHT-tilintarkastajan erikoispätevyys antaa oikeuden tarkastaa yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä, kuten pörssiyhtiöitä. JHT-tilintarkastaja vastaa nykyistä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajaa (JHTT) sillä erotuksella, että JHT-tilintarkastajalla tulee olemaan myös yksityisyritysten tilintarkastajan (HT) pätevyys.

Tilintarkastajien valvonta siirtyy Patentti- ja rekisterihallitukseen:

Tilintarkastuslain muutoksen myötä myös tilintarkastajien valvontajärjestelmä muuttuu. Tilintarkastajia tähän asti valvonut Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta vaihtuu Patentti- ja rekisterihallitukseen. PRH:ssa tulee olemaan valtioneuvoston asettama tilintarkastuslautakunta, jonka päätöksiin voi hakea oikaisua. Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Helsingin hallinto-oikeus korvaa nykyisen valitusportaan, valtion tilintarkastuslautakunnan.

Tilintarkastajatutkintojärjestelmä uudistui 1.1.2016:

Tilintarkastusalan perustutkinto on HT-tutkinto. Tilintarkastajaksi haluavan tulee hankkia HT-pätevyys voidakseen toimia tilintarkastajana. Tämän jälkeen tilintarkastaja voi erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksiin (KHT-tutkinto) sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksiin (JHT-tutkinto).

Uudessa järjestelmässä perustutkinnon suorittaneista tilintarkastajista käytetään nimikettä HT-tilintarkastaja. Yleisen edun kannalta merkittävien yritysten tilintarkastuksen erikoistumistutkinnon suorittaneista tilintarkastajista käytetään ammattinimikettä KHT-tilintarkastaja sekä julkishallinnon ja -talouden erikoistumistutkinnon suorittaneista JHT-tilintarkastaja.

Alalla jo toimiville tilintarkastajille muutokset ovat vähäisempiä. Vanhan lain mukaisista HTM-tilintarkastajista tulee tilintarkastajarekisteriin rekisteröitymällä uuden lain mukaisia HT-tilintarkastajia. Nykyisistä KHT-tilintarkastajista tulee puolestaan uuden lain mukaisia KHT-tilintarkastajia johon sisältyy HT-tilintarkastajan pätevyys.

Lisätietoja:

http://www.suomentilintarkastajat.fi/yhdistys/saantelyhankkeita/tilintarkastuslaki

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2016

lähettänyt Erkki Räisänen 17.12.2014 klo 6.06   [ 25.12.2015 klo 10.15 päivitetty ]


Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantovelvollisuus tuli voimaan 1.7.2014 lähtien

lähettänyt Erkki Räisänen 18.7.2014 klo 4.29

Rakennusurakoista ja rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä on ilmoitettava tietoja Verohallintoon 1.7.2014 lähtien.

Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakennusurakoita tilaavia rakennuttajia, myös asunto- ja kiinteistöyhtiöitä. Kotitaloudetkin joutuvat ilmoittamaan tiedot rakennusluvan alaisista töistä, tosin kevyemmin kuin yritykset.

Yritysten on annettava urakkatiedot kuukausittain kaikista urakkasopimuksista, jos tilauksen arvo ylittää 15.000 euroa. Jokainen tilaaja ilmoittaa tiedot ostamastaan urakasta.

Työntekijöiden tiedot täytyy ilmoittaa työmailta, joilla työskentelee samanaikaisesti useampi kuin yksi yritys ja rakennuttajan ostamien urakoiden kokonaisarvo ylittää 15.000 euroa. Tiedonantovelvollisuus on työmaan päätoteuttajalla. Muut työnantajat ja ammatinharjoittajat ilmoittavat päätoteuttajalle omat työntekijätietonsa.

Kotitaloudet ilmoittavat tiedot Verohallinnolle ennen rakennustarkastajan suorittamaa loppukatselmusta.

Ilmoitukset annetaan sähköisesti verkkolomakkeella.

Lisätietoja löytyy Verohallinnon nettisivuilta:

www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat

AJANKOHTAISTA

lähettänyt Erkki Räisänen 30.12.2013 klo 5.12   [ 3.2.2014 klo 7.19 päivitetty ]

Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastukset ovat käynnistyneet vilkkaasti tilinpäätösten valmistuessa isännöitsijöiltä reippaasti heti vuoden alussa.

Muutoksia verotukseen vuoden 2014 alusta lähtien

lähettänyt Erkki Räisänen 26.11.2013 klo 4.49   [ 26.11.2013 klo 5.32 päivitetty ]

Vuoden 2014 alusta alkaen osinkotulojen verotukseen tulee muutoksia ja yritysten yhteisöverokantaa alennetaan 20 prosenttiin. Lisäksi edustusmenojen vähennysoikeus poistuu kokonaan. Hallitus tarkensi myös aiempaa kehysriihen osinkoveropäätöstään. Yksityishenkilöiden saamasta pörssiosingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa. Samalla listaamattomista yrityksistä saatujen osinkojen 60 000 euron verovapaa raja poistuu.
 

Verotukseen on tulossa ensi vuoden 2014 alussa lukuisia muutoksia, joista tärkeimpiä ovat seuraavat:

Edustusmenojen verovähennysoikeus poistuu kokonaan

Vuoden 2014 alussa poistuu oikeus vähentää edustuskuluja yrityksen verotettavasta tulosta. Jatkossa edustuskulut ovat täysin verovähennyskelvottomia. Vuonna 2013 edustusmenoista on 50 %  verotuksessa vähennyskelpoisia.

Yhteisövero ja yritysten verotus
Yritysten yhteisöverokantaa alennetaan 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. Verotuksen painopiste siirtyy tuloksen verotuksesta jaetun voiton verottamiseen. Samalla ylimääräisten tuotannollisten poisto-oikeuksien ja tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa koskevan T&K -verohuojennuksen käyttöaika lyhenee vuodella eli huojennus on käytössä vuoden 2014 loppuun. Muut muutokset koskevat makeis-, alkoholi-, sähkö- ja tupakkaveroja, joita kaikkia on tarkoitus kiristää. Korkovähennysoikeutta supistetaan ja edustusmenojen verovähennysoikeus poistuu kokonaan.

Osinkojen verotus

Julkisesti noteerattujen yritysten osingot yksityishenkiöille ovat 85 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöstä saadusta osingosta yhtiön osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun kahdeksan prosentin vuotuisen tuoton osalta osinko on 25-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa ja 75-prosenttisesti verovapaata tuloa 150 000 euroon saakka. Tämän rajan ylittävästä osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Kahdeksan prosentin nettovarallisuusrajan ylittäviä osinkoja verotetaan jatkossa 75-prosenttisesti veronalaisena ansiotulona.

lähettänyt Erkki Räisänen 17.12.2012 klo 2.33   [ 15.9.2013 klo 1.53 päivitetty ]

VERONUMERO

lähettänyt Erkki Räisänen 21.9.2012 klo 6.18

Verokorttien 2012 yhteydessä kaikki luonnolliset henkilöt saivat veronumeron. Veronumeroa tarvitsevat kuitenkin vain rakennustyömailla työskentelevät henkilöt. Alkuperäinen verokortti on syytä säilyttää, jotta veronumero pysyy tallessa.

Rakennustyömailla työskentelevät henkilöt antavat työnantajilleen verokortin, johon myös veronumero on merkittynä. Työmaalla työskentelevien on pidettävä esillä kuvallista tunnistekorttia, jossa veronumero näkyy.

Työturvallisuuslain muutos, joka velvoittaa pitämään työmaalla henkilötunnistetta ja veronumeroa, tuli voimaan syyskuussa 2012. Ennen työturvallisuuslain muutoksen voimaantuloa aloitetuilla työmailla on kuuden kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa veronumeron sisältävä henkilötunniste voidaan ottaa käyttöön, viimeistään kuitenkin 1.3.2013.

Muutoksen voimaantulon jälkeen aloitettavilla työmailla veronumero on oltava merkittynä henkilötunnisteeseen heti työmaan alkaessa.

Lisätietoa veronumerosta löydät vero.fi -nettiosoitteesta.

Ajankohtaista tilintarkastuksesta vuoden alkaessa

lähettänyt Erkki Räisänen 4.1.2012 klo 4.09   [ päivittänyt 17.1.2012 klo 5.31 Mikko Saavalainen ]

Uusi tilintarkastuslaki

astui voimaan 1.7.2007. Tilintarkastuslain 459/2007 siirtymäsäännökset päättyivät tilikauteen 2011. Silloin poistui yrityksistä ns. maallikkotilintarkastus. Osakeyhtiöissä saa jatkossa toimia tilintarkastajina vain tilintarkastustutkinnon - HTM tai KHT - suorittaneet hyväksytyt tilintarkastajat.

Tilintarkastuksen tavoitteena on, että tilintarkastaja voi antaa lausunnon siitä, onko tilinpäätös kaikilta osin laadittu voimassaolevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot tarkastuskohteen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Suomessa tilintarkastaja tarkastaa myös hallinnon ja antaa siitä lausunnon, tilintarkastuskertomuksen.

Suomessa kaikkia yrityksiä ei tarvitse uuden tilintarkastuslain mukaan tarkastaa. Tilintarkastus tulee suorittaa sellaisissa yhtiöissä ja säätiöissä, joissa seuraavista rajoista enemmän kuin yksi täyttyy:

1. Taseen loppusumma ylittää 100.000 euroa

2. Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200.000 euroa

3. Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Jos em. rajoista kaksi ylittyy kahtena peräkkäisenä vuotena, tulee Suomessa tilintarkastus suorittaa. Tilintarkastaja tulee kuitenkin valita edellä mainituista rajoista huolimatta, jos yhtiöjärjestyksessä määrätään valittavaksi tilintarkastaja.

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

astui voimaan 1.7.2010. Uusi laki 1599/2009 merkitsee hallituksen roolin korostumista taloyhtiön toiminnassa. Uuden asunnon ostajan,osakkaiden ja asukkaiden kannalta on tärkeää, että kiinteistön hoitoon panostetaan. Tulevat remontit ja korjaukset ovat hyvissä ajoin kaikkien tiedossa, koska taloyhtiössä pitää olla viisi vuotta voimassa oleva kunnossapitosuunnitelma. Tämä viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma esitellään vuosittain päivitettynä yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

Taloyhtiöillä on myös velvollisuus hankkia tilintarkastajaksi auktorisoitu tilintarkastaja, jos taloyhtiössä on yli 30 asuntoa. Uusi laki mahdollistaa myös ns. toiminnantarkastajan valinnan. Pieni taloyhtiö voi siten yhtiöjärjestyksen muutoksella jättää tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsematta. Suuremmat taloyhtiöt, joissa on vähintään 30 huoneistoa, valitsevat tilintarkastajan. Tilintarkastajana voi toimia vain hyväksytyt tilintarkastajat, joita ovat HTM- JA KHT-tilintarkastajat. Lisäksi voidaan valita myös toiminnantarkastaja, esim. joku talon asukas.

lähettänyt Erkki Räisänen 25.12.2011 klo 11.14   [ 15.9.2013 klo 1.54 päivitetty ]

1-10 of 11