Ilmoitukset‎ > ‎

Ajankohtaista tilintarkastuksesta vuoden alkaessa

lähettänyt Erkki Räisänen 4.1.2012 klo 4.09   [ päivittänyt 17.1.2012 klo 5.31 Mikko Saavalainen ]

Uusi tilintarkastuslaki

astui voimaan 1.7.2007. Tilintarkastuslain 459/2007 siirtymäsäännökset päättyivät tilikauteen 2011. Silloin poistui yrityksistä ns. maallikkotilintarkastus. Osakeyhtiöissä saa jatkossa toimia tilintarkastajina vain tilintarkastustutkinnon - HTM tai KHT - suorittaneet hyväksytyt tilintarkastajat.

Tilintarkastuksen tavoitteena on, että tilintarkastaja voi antaa lausunnon siitä, onko tilinpäätös kaikilta osin laadittu voimassaolevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot tarkastuskohteen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Suomessa tilintarkastaja tarkastaa myös hallinnon ja antaa siitä lausunnon, tilintarkastuskertomuksen.

Suomessa kaikkia yrityksiä ei tarvitse uuden tilintarkastuslain mukaan tarkastaa. Tilintarkastus tulee suorittaa sellaisissa yhtiöissä ja säätiöissä, joissa seuraavista rajoista enemmän kuin yksi täyttyy:

1. Taseen loppusumma ylittää 100.000 euroa

2. Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200.000 euroa

3. Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Jos em. rajoista kaksi ylittyy kahtena peräkkäisenä vuotena, tulee Suomessa tilintarkastus suorittaa. Tilintarkastaja tulee kuitenkin valita edellä mainituista rajoista huolimatta, jos yhtiöjärjestyksessä määrätään valittavaksi tilintarkastaja.

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

astui voimaan 1.7.2010. Uusi laki 1599/2009 merkitsee hallituksen roolin korostumista taloyhtiön toiminnassa. Uuden asunnon ostajan,osakkaiden ja asukkaiden kannalta on tärkeää, että kiinteistön hoitoon panostetaan. Tulevat remontit ja korjaukset ovat hyvissä ajoin kaikkien tiedossa, koska taloyhtiössä pitää olla viisi vuotta voimassa oleva kunnossapitosuunnitelma. Tämä viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma esitellään vuosittain päivitettynä yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

Taloyhtiöillä on myös velvollisuus hankkia tilintarkastajaksi auktorisoitu tilintarkastaja, jos taloyhtiössä on yli 30 asuntoa. Uusi laki mahdollistaa myös ns. toiminnantarkastajan valinnan. Pieni taloyhtiö voi siten yhtiöjärjestyksen muutoksella jättää tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsematta. Suuremmat taloyhtiöt, joissa on vähintään 30 huoneistoa, valitsevat tilintarkastajan. Tilintarkastajana voi toimia vain hyväksytyt tilintarkastajat, joita ovat HTM- JA KHT-tilintarkastajat. Lisäksi voidaan valita myös toiminnantarkastaja, esim. joku talon asukas.

Comments