Ilmoitukset‎ > ‎

Tilintarkastuslaki uudistui 1.1.2016

lähettänyt Erkki Räisänen 14.2.2016 klo 10.51

Tilintarkastuslaki on uudistettu lailla, joka tuli voimaan 1.1.2016. Uusi tilintarkastuslaki muutti tilintarkastajien hyväksymis- ja tutkintojärjestelmiä sekä tilintarkastajien valvontajärjestelmää. Samalla muutettiin useita lakeja, joissa viitataan tilintarkastuslakiin.

Uuden tilintarkastuslain mukaiset tilintarkastajien nimikkeet:

Uuden tilintarkastuslain muutokset koskevat tilintarkastusjärjestelmän muuttumista kaksiportaiseksi sekä yksityispuolen että julkishallinnon tilintarkastajajärjestelmän yhdistymistä. Kaikki tilintarkastajan suorittavat uuden lain mukaan yhden perustutkinnon (HT-tilintarkastaja). HT-tilintarkastajat voivat suorittaa erikoistumistutkintona KHT- ja/tai JHT-tilintarkastajan tutkinnon. HT-tilintarkastaja vastaa nykyistä HTM-tilintarkastajaa. Uusi KHT-tilintarkastajan pätevyys vastaa nykyistä KHT-tilintarkastajaa. KHT-tilintarkastajan erikoispätevyys antaa oikeuden tarkastaa yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä, kuten pörssiyhtiöitä. JHT-tilintarkastaja vastaa nykyistä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajaa (JHTT) sillä erotuksella, että JHT-tilintarkastajalla tulee olemaan myös yksityisyritysten tilintarkastajan (HT) pätevyys.

Tilintarkastajien valvonta siirtyy Patentti- ja rekisterihallitukseen:

Tilintarkastuslain muutoksen myötä myös tilintarkastajien valvontajärjestelmä muuttuu. Tilintarkastajia tähän asti valvonut Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta vaihtuu Patentti- ja rekisterihallitukseen. PRH:ssa tulee olemaan valtioneuvoston asettama tilintarkastuslautakunta, jonka päätöksiin voi hakea oikaisua. Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Helsingin hallinto-oikeus korvaa nykyisen valitusportaan, valtion tilintarkastuslautakunnan.

Tilintarkastajatutkintojärjestelmä uudistui 1.1.2016:

Tilintarkastusalan perustutkinto on HT-tutkinto. Tilintarkastajaksi haluavan tulee hankkia HT-pätevyys voidakseen toimia tilintarkastajana. Tämän jälkeen tilintarkastaja voi erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksiin (KHT-tutkinto) sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksiin (JHT-tutkinto).

Uudessa järjestelmässä perustutkinnon suorittaneista tilintarkastajista käytetään nimikettä HT-tilintarkastaja. Yleisen edun kannalta merkittävien yritysten tilintarkastuksen erikoistumistutkinnon suorittaneista tilintarkastajista käytetään ammattinimikettä KHT-tilintarkastaja sekä julkishallinnon ja -talouden erikoistumistutkinnon suorittaneista JHT-tilintarkastaja.

Alalla jo toimiville tilintarkastajille muutokset ovat vähäisempiä. Vanhan lain mukaisista HTM-tilintarkastajista tulee tilintarkastajarekisteriin rekisteröitymällä uuden lain mukaisia HT-tilintarkastajia. Nykyisistä KHT-tilintarkastajista tulee puolestaan uuden lain mukaisia KHT-tilintarkastajia johon sisältyy HT-tilintarkastajan pätevyys.

Lisätietoja:

http://www.suomentilintarkastajat.fi/yhdistys/saantelyhankkeita/tilintarkastuslaki

Comments